Kerpely Kálmán - Bemutatkozás/Introduction

Scroll down for the English Version

A  Kerpely Kálmán Szakkollégium célja, hogy magas színvonalú gyakorlati képzéssel és szolgáltatással hozzájáruljon a Debreceni Egyetem szakemberképzéséhez. További célja a hazai és külföldi munkaerőpiaci szereplőkkel, vállalkozásokkal, társintézményekkel való kapcsolatok kiépítése és ápolása.

A Szakkollégium a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar szervezett, központilag támogatott tehetséggondozási rendszere, mely lehetőséget nyújt a Debreceni Egyetem hallgatói számára arra, hogy szakterületükön, érdeklődési területükön belül többlet ismeretanyagot szerezzenek, valamint a hallgatói támogatási rendszer adta lehetőségek segítségével gyakorlati kutatásokat végezzenek.

A Kerpely Kálmán Szakkollégium fontos céljának tekinti a nyelvoktatást és olyan interdiszciplináris képzés létrehozását, amely széles látókörű gyakorlati szakemberek kibocsátását teszi lehetővé. A szakmai gyakorlati kompetenciák fejlesztése érdekében a Szakkollégium hazai és külföldi gyakorlati tanulmányutakat szervez. Az itt megszerzett tapasztalatok hozzájárulnak a munka világának megismeréséhez, a végzetteknek gyakorlatban történő elhelyezkedéséhez.

A Kerpely Kálmán Szakkollégium munkájáról, tevékenységéről és előnyeiről az alábbi linkre kattintva megtekinthettek egy összefoglalót: 

www.youtube.com/watch?v=4u8G3-uqyDI

English Introduction:

The aim of the Kerpely Kálmán Extramural College is to contribute to the professional training of the University of Debrecen with high-quality practical training and services. Another goal is to build and nurture relations with domestic and foreign labor market participants, enterprises and partner institutions.

The Extramural College is an organized, centrally supported talent management system of the Faculty of Agriculture, Food Science and Environmental Management, which provides an opportunity for the students of the University of Debrecen to acquire additional knowledge in their field and field of interest.

The Kálmán Kerpely Extramural College considers language teaching and the creation of an interdisciplinary training that allows the release of wide-ranging practitioners to be an important goal. In order to develop professional practical competencies, the Extramural College organizes practical study trips in Hungary and abroad. The experience gained here contributes to the knowledge of the world of work, to the placement of graduates in practice.

You can see a summary of the work, activities and benefits of the Kerpely Kálmán College by clicking on the link below: 

www.youtube.com/watch?v=4u8G3-uqyDI

Legutóbbi frissítés: 2024. 01. 26. 10:59