Bemutatkozás - Verzár Frigyes Szakkollégium

Céljaink

A szakkollégium célja egy olyan szakmai közösség építése és fenntartása, amely a közösség, társadalmi érzékenység és szakmaiság elvén alapuló tehetségazonosítás, tehetséggondozás mellett magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson.

Célunk, hogy magunkhoz vonzzuk azokat a hallgatókat, akik a kötelező ismereteken túl magasabb tudásra törekednek és lehetőségeket biztosítsunk képességeik kifejlesztéséhez és ezáltal sokoldalú, társadalmi problémák iránt nyitott értelmiségivé váljanak.

Célkitűzésünk, hogy a kar képzési profiljába illően magas szintű elméleti és gyakorlati tapasztalatszerzést biztosítsunk, előadások, kurzusok, konferenciák, szakmai kirándulások, kutatások által. A szakkollégium tagjai szakmai tudásuk, közéleti szerepvállalás révén, a munkaerőpiacon kamatoztatni tudják készségeiket, képességeiket, jártaságaikat; sokoldalú társadalmi problémák iránt nyitott, ezeket kezelni akaró és tudó értelmiségi elit kinevelése.

Mindezek mellett a Szakkollégium egyik legfontosabb célja, hogy hozzájáruljon a kar tehetséges hallgatói közötti - későbbi, szakmai életben gyümölcsöztethető - személyes kapcsolatok kiépítéséhez a Kar korábban már végzett hallgatóinak és szakkollégistáinak bevonásával, a velük való rendszeres kapcsolattartással.

Történetünk

A szakkollégium a hazai tehetséggondozási rendszer eleme, sajátos jogintézmény, öntevékeny egyesülés a magyar nyelvű felsőoktatás rendszerében. Az akkreditált intézmények legfontosabb alapelveit az 1990-es években fektették le a Szakkollégiumi Chartában. Minden szakkollégium eltérő működési rendszerrel bír, hat alapelvben mégis egyetértenek: Szakkollégium csak olyan egyetemi hallgatókból álló intézmény lehet, amely széleskörű autonómiával, kiterjedt önkormányzattal, valamint együttlakó bázissal rendelkezik. Tagjainak, a szakkollégistáknak - akik egyetemi/főiskolai hallgatók vagy más egyetemi polgárok - igyekszik megteremteni a nemzetközi viszonylatban is magas szakmai színvonal eléréséhez a megfelelő környezetet. Éppen ezért a szakkollégiumunk célul tűzte ki a társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzését, a szakkollégisták tehetséggondozását, önkiteljesedésének elősegítését.

A Verzár Frigyes Szakkollégiumot 2013-ban 10 alapító taggal, és az oktatókkal közösen alapították a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kari Tanácsának a támogatásával. A Szakkollégium célja akkoriban, egy olyan szakmai közösség építése és fenntartása volt, amely a közösség, társadalmi érzékenység és szakmaiság elvén alapuló tehetségazonosítás, tehetséggondozás mellett magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson. Célunk, hogy magunkhoz vonzzuk azokat a hallgatókat, akik a kötelező ismereteken túl magasabb tudásra törekednek és lehetőségeket biztosítsunk képességeik kifejlesztéséhez és ezáltal sokoldalú, társadalmi problémák iránt nyitott értelmiségivé váljanak.

Célkitűzésünk, hogy a kar képzési profiljába illően magas szintű elméleti és gyakorlati tapasztalatszerzést biztosítsunk, előadások, kurzusok, konferenciák, szakmai kirándulások, kutatások által. A szakkollégium tagjai szakmai tudásuk, közéleti szerepvállalás révén, a munkaerőpiacon kamatoztatni tudják készségeiket, képességeiket, jártaságaikat; sokoldalú társadalmi problémák iránt nyitott, ezeket kezelni akaró és tudó értelmiségi elit kinevelése. Mindezek mellett a Szakkollégium egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb küldetése, hogy hozzájáruljon a kar tehetséges hallgatói közötti - későbbi, szakmai életben gyümölcsöztethető - személyes kapcsolatok kiépítéséhez. A Kar korábban már végzett hallgatóinak és szakkollégistáinak bevonásával, a velük való rendszeres kapcsolattartással.

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 23. 15:05