Bemutatkozás - Nyirkos István Szakkollégium

A 2017 tavaszán létrejött Szakkollégium a Debreceni Egyetem oktatási egységeinek nappali- és levelező tagozatos hallgatóit tömörítő, szellemi, közösségi és tudományos műhelye.

Elsődleges célja, hogy magas színvonalú, interdiszciplináris tudományos és gyakorlati képzéssel, szolgáltatásaival hozzájáruljon a Debreceni Egyetem szakemberképzésének fejlődéséhez.

Kiemelt feladatai a Debreceni Egyetem sporttudományi-, vagy a sporthoz kapcsolódó tudományterületek hallgatói számára a tananyagot meghaladó ismeretek megszerzésének biztosítása; a TDK-n és OTDK-n résztvevő hallgatók számának növelése és a színvonal tovább emelése; a doktori iskolák utánpótlásának biztosítása; a sport- és kapcsolódó tudományterületeken konferenciák, képzések, előadások szervezése; a sport témájú szabadon választható tárgyak színvonalának emelése, illetve közösségépítés.

Tevékenységei között szerepel a kapcsolattartás az egyetem belső - a  Szakkollégium munkájában érintett, vagy ténylegesen résztvevő - szervezeti egységeivel, így kiemelten a Sporttudományi Koordinációs Intézet szakmai munkájának támogatása.
Munkája részét képezi a magas színvonalú egyetemi képzés megvalósítása érdekében a hazai és külföldi munkaerő-piaci szereplőkkel, vállalkozásokkal, társintézményekkel, szervezetekkel való kapcsolatok kiépítése és ápolása, többek közt a debreceni Regionális Sporttudás Központ kialakulásának segítése.
A Szakkollégium küldetése a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésével felkészíteni a szakkollégiumi hallgatókat az értelmiségi létre, a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására, a tudományok és a kultúra művelésére.

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 23. 15:05