Választható műhelyek - Praetor Szakollégium

  Műhely      Műhelyvezető tanár Kiegészítő információ
1. A közigazgatási feladatok változása Prof. Dr. Árva Zsuzsanna  
2. Magyar közigazgatás az Európai Közigazgatási Térben Prof. Dr. Balázs István  
3. A középszintű közigazgatás aktuális kérdései Dr. Barta Attila  
4. A magyar büntetőbírói ítélkezés problémáinak szociológiai háttere Prof. Dr. Bencze Mátyás  
5. A munkajog és a HR, jelenlét a munkaerőpiacon Dr. Nádasné Dr. Rab Henriett Enikő  
6. Összehasonlító kártérítési jog. A privátszféra védelmének polgári jogi aspektusai Prof. Dr. Fézer Tamás  
7. A büntetőjog kihívásai a XXI. Században Dr. Madai Sándor  
8. Munka- és szociális jogi műhely Dr. Zaccaria Márton Leó  
9. A törvényi szint alatti munkajogi jogalkotás lehetséges alternatívái (munkáltatói szabályzatalkotás, továbbá mint kvázi jogalkotás a kollektív szerződés és üzemi megállapodás) Dr. Nádas György  
10. Összehasonlító jogtörténet Dr. Papp László  
11. Fogyasztóvédelmi jog. A fogyasztói hiteljog Magyarországon és az Európai Unió egyes tagállamaiban. Az európai és nemzetközi családjog Dr. Varga Nelli és Dr. Hajnal Zsolt  
12. Alkotmányjogi műhely Kisné Dr. Fazekas Flóra Valéria  
13. Nemzetközi és diplomáciai kapcsolatok a magyar és egyetemes jog történetében Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin  
14. A büntetőeljárásjog kihívásai a XXI. században Prof. Dr. Elek Balázs  
15. Igazmondás, gyorsaság, hatékonyság – megvalósítható elvárások? Az új Pp. Törekvései Prof. Dr. Pribula László, Dr. Molnár Judit és Dr. Nyilas Anna  
16. Közjavak Műhely Dr. Bordás Péter  
17. Összehasonlító társasági jogi kutatások Prof. Dr. Szikora Veronika  
18. A bírói döntés igazolási alapjai Dr. Ficsor Krisztina  
19. Parlament és emberi jogok Dr. Sólyom Péter MAX: 6 fő
20. Kutatásmódszertani és Történeti Műhely Dr. Balogh Judit  
Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 23. 15:05