Lippai Balázs Roma Szakkollégium - Bemutatkozás

A Lippai Balázs Roma Szakkollégium

alapvető célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatok iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet kezdeményező és folytató sikeres értelmiségiek formálódásához.

Célunk olyan roma és magyar fiatalok egyéni, valamint közösségi képzése a felsőoktatásban, akik személyre szabott mentorálás és sokrétű kompetenciafejlesztés eredményeként elérhető szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.

Továbbá, a szakkollégiumi képzésben szerzett speciális készségek birtokában a tevékenységi környezethez tartozó lokális közösségekben a társadalmi integráció és a felzárkózás össztársadalmi ügyének érdekében aktív szerepet vállalnak.

A Lippai Balázs Roma Szakkollégium székhelye a Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán, Hajdúböszörményben található. A jelenleg 40 hallgatóval működő, hivatalosan 2012 januárjában létrejött intézmény előzményei évtizedes múltra tekintenek vissza.

A folyamat első lépése a roma társadalom- és kultúraismeret szaktárgyainak az óvópedagógiai és a szociálpedagógus képzés tantervébe 2001-től történő fokozatos beépülése volt. A dinamikusan kiépülő szellemi műhely tevékenységébe a témával foglalkozó szakemberek közül egyre többen kapcsolódtak be.

A szakkollégium megszervezésének végső oka, hogy a kari kutatások és pedagógiai munka során elkerülhetetlenül szembesülni kellett a szociokulturális tér komplex változásfolyamataiból eredő széles körű társadalmi szükséglettel. Először is az egyre nagyobb számú roma származású hallgató képzési szükségleteivel, illetve a főiskolai hallgatók intenzív érdeklődésével a kisebbségi közösségek kultúrája és társadalma iránt.

Másrészt a vonzáskörzet lokális közösségeiben végzett alkalmazott szemléletű társadalomtudományi vizsgálataink – demográfiai, migrációs, ökonómiai, etnikai folyamatok - eredményeiből világossá vált, hogy hivatásunk és az ettől elválaszthatatlan társadalmi felelősségvállalás munkánk magasabb szintű intézményi keretek között történő megszervezését követeli.

Az intézményesülés közvetlen előzményét képezte a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény Városa, illetőleg a Türr István Képző és Kutatóintézet Debreceni Igazgatósága között megkötött együttműködési megállapodás. A szervezeti építkezés másik mérföldköve volt, amikor a Lippai Balázs Roma Szakkollégiumnak fizikailag helyet adó Roma Innovációs Központ épületét Langerné Victor Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára 2012. október 16-án átadta.

A Lippai Balázs Roma Szakkollégium keretében végzett szakmai munka az „Ötágú síp” projekt 30 hónapos tevékenységében valósult meg. A projekt lezárását követően 2015 augusztusától a Szakkollégium Kocsis Péter szakmai vezető és Szabó Henriett szakkollégium igazgató vezetésével folytatja tovább tevékenységét. Szeptembertől az év tavaszán diplomázó hallgatók helyére meghirdetett felvételi eredményeként a Karra érkező roma és nem roma származású nemzetiségi roma/cigány óvodapedagógus, szociálpedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos, valamint szociális munka és ifjúságsegítő felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók léptek be közösségünkbe.

Hajdúböszörmény, 2015. október 29.

Dr. habil Biczó Gábor
Szakkollégiumi oktató

Legutóbbi frissítés: 2022. 12. 01. 09:03