Oktatók

A Roma Innovációs Központ Kutatási Projektje

Lokális roma közösségek – terepmunkára épülő hálózatelemezés

Szerkezeti jellemvonások és kulturális jellemvonások analízise

Helyszín:

 • Hajdúböszörmény (bázis)
 • Fábiánháza, Nagyecsed, Hajdúhadház, Magyarkanizsa (Szerbia), Hadad (Románia) stb.
 • szakkollégiumi hallgatók saját közösségei

Lokális roma közösségi diskurzusok: terepmunkára épülő narratológiai vizsgálatok

A lokális társadalom működését meghatározó narratívák tartalmi és elméleti vizsgálata: élettörténetek, lokális identitás-narratívák

Helyszín:

 • Hajdúböszörmény (bázis)
 • Fábiánháza, Nagyecsed, Magyarkanizsa, Hadad
 • szakkollégiumi hallgatók saját közösségei

Pályázatokon részvétel:

Minden olyan hazai és nemzetközi pályázatban részvétel, melyben a kárpát-medencei cigány közösségek együttélési-, felzárkóztatási- és oktatási módjait, illetve kulturális hagyományainak ápolását, átadását vizsgálni lehetséges.

Cél:

 • a saját oktatói-hallgatói szakmai kompetenciánk bővítése,
 • a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói és oktatói, civil szervezetek és egyéb célcsoportok számára tudásátadás.

Konferenciák, work-shopok szervezése és mások által szervezetteken részvétel

 • Társadalomtudományi területen, melyen az elmúlt évtizedben nagy szaktudást és tapasztalatot halmoztunk fel, amiért is számos kolléga szaktekintélynek számít.
 • Pedagógiai módszertani konferenciák szervezése más oktatási intézményekkel, szakkollégiumokkal és civil szervezetekkel együttműködve.
 • Gyakorlati szempontú tudásanyag átadása work-shopok keretében a hallgatóknak, a hazai és nemzetközi partnereknek, ill. érdeklődőknek.
 • Nemzetközi és hazai kapcsolatok építése:
 • Szabadkai Főiskola- Magyarkanizsa (Szerbia)
 • Beregszász II. Rákóczi Főiskola (Ukrajna)
 • Eperjes (Szlovákia)
 • BB Szatmárnémeti (Románia)
 • Krakkó (Tarnow-i cigány múzeum)
 • Valamennyi hazai roma szakkollégiummal együttműködés

Publikációs tevékenység

 • Az Alkalmazott Narratológiai Műhely évtizedes publikációs tevékenységének bővítése magyar és idegen nyelven (Pl. mesegyűjtemény: a roma kulturális hagyomány reprezentatív rétege, amely egyidejűleg közvetíti az értékvilág és a mentalitás hagyománykészletét, a cél, hogy a hallgatók a szöveggyűjteményeken és az ezekhez kapcsolódó elemzéseken keresztül megismerjék ezt). Az Alkalmazott Narrtológiai Műhely mese-elméleti kutatásainak publikációja angol nyelven
 • Más szakmai és tehetséggondozó műhelyek munkájának bemutatása önálló kötetekben.
 • A multimédiás eszközök kihasználása a nagyobb nyilvánosság bevonása érdekében.

A kutatási projektért felelős

 • Dr habil Bálint Péter főiskolai tanár, az IKKA tanszék vezetője

Elérhetőségek

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 23. 15:05