Pályázatok - Tormay Béla Szakkollégium

 

A Tormay Béla Szakkollégium 2020/2021/II. félévének beszámolója

A Tormay Béla Szakkollégium 2020/2021/I. félévének beszámolója

NTP-SZKOLL-19-0015 beszámoló

 

NTP-SZKOLL-18-0036
„Hallgatóink tudományos- és társadalmi szerepvállalása napjaink agrárgazdaságában”

Szakkollégiumunk kiemelten fontosnak tartja olyan előadások és kurzusok szervezését, mely a hallgatók személyes fejlődését, tudásuk és ismeretanyaguk bővítését segítik elő. A pályázat keretén belül olyan szakkurzusok és –szemináriumok megszervezését tervezzük, melyekkel támogathatjuk hallgatóinkat a tudományos életpályára történő felkészülésben, továbbá rávilágítunk a társadalmunkat érintő legfontosabb kérdésekre. Előadóinkat úgy választottuk ki, hogy hallgatóink a tudományos élet minden területébe betekintést nyerjenek, továbbá elsajátíthassák a kutatás megkezdéséhez, az eredmények feldolgozásához és kiértékeléséhez, valamint azok publikálásához szükséges ismereteket. Megtanulhatják, hogy milyen a jó előadó és hogy mi szükséges egy jó prezentáció elkészítéséhez. A hallgatóink a kurzusok során megszerzett többlet információkat olyan tudományos fórumokon kamatoztathatják, mint pl. a hazai és nemzetközi konferenciák, TDK és OTDK konferencia, valamint a tudományos folyóiratokban történő publikálás. Mindemellett olyan kurzusokkal színesítjük programjainkat, melyek kitérnek napjaink olyan sürgető kérdéseire, mint a társadalmi szerepvállalás fontossága, a környezetszennyezés és környezetünk védelme.
 

Szakkollégiumunk fontosnak tartja a nemzetközi kapcsolatok kiépítését, valamint más kultúrák megismerését. A tanév második felében céljaink elérése érdekében felvesszük a kapcsolatot Nyugat-Európa egyik híres, agrártudományokkal foglalkozó egyetemével (pl. Kraków-Agrártudományi egyetem). Az út során remek lehetőség nyílna hallgatóink számára más kultúrák megismerésére, új nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, nyelvtudásuk fejlesztésére, valamint új szakmai ismeretek megszerzésére és tapasztalatok cseréjére.
 

Tudományos programjaink mellett olyan szociális és kulturális eseményekkel szeretnénk színesíteni programjainkat, mint például különböző sporteseményeken, színházi programokon és hangversenyeken történő részvétel, valamint közösségfejlesztő kézműves programok megszervezése.

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 23. 15:23