Tevékenységeink & Programjaink - Tormay Béla Szakkollégium

Tevékenységeink


 

„Szeressük a magyar termőföldet és a mezőgazdálkodás minden ágát, nemcsak azért, mert a sok pusztítást, szenvedést ért hazánk mindig a földjéhez ragaszkodó, földművelést szerető parasztságon épült újra, hanem azért is, mert a Gondviselő olyan csodálatos adottsággal és sajátsággal áldotta meg ennek a kis Magyarországnak a földjét, amely az egész világon egyedülálló!” (Imre József: Termőföldünk)

A Szakkollégium a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar és a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar között működő, a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa alá tartozó,  olyan szervezett, központilag támogatott tehetséggondozási rendszere, mely lehetőséget nyújt a hallgatók számára, hogy szakterületükön, érdeklődési területükön belül többlet ismeretanyagot szerezzenek.

A Tormay Béla Szakkollégium a hallgatói hétről hétre olyan szervezett előadásokon vesznek részt, amelyek a hallgatóknak a széles látókört biztosítja.

  • Előadások
  • Rendezvények
  • Tanulmányutak
  • Pályázatok
  • Korábbi programjaink

Programjaink

A Tormay Béla Szakkollégium célja, hogy magas színvonalú képzéssel és szolgáltatással, az alap- és alkalmazott tudományok művelésével hozzájáruljon a Debreceni Egyetem, és ezen belül a mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar szakember képzésének fejlődéséhez.

A Szakkollégium a Kar olyan szervezett, központilag támogatott tehetséggondozási rendszere, mely lehetőséget nyújt a Debreceni Egyetem hallgatói számára arra, hogy szakterületükön, érdeklődési területükön belül többlet ismeretanyagot szerezzenek, valamint a hallgatói támogatási rendszer adta lehetőségek segítségével, kutatómunkát végezzenek. A Tormay Béla Szakkollégium fontos céljának tekinti a nyelvoktatást és a különböző általános és szakirányú kurzusok által, olyan interdiszciplináris képzés létrehozását, amely széles látókörű, szakmailag felkészült szakemberek, kibocsátását teszi lehetővé.

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 23. 15:23